Home
Home
Register
Login

Resources
Forum


rssParşömen / Parchment (parchment)

Category:script
Author:ZoRRoM
Downloads:97
Rate:You need to be logged in to vote
Rating:4.8 (9 Votes)
Description:
https://youtu.be/TbSKF-b87eQ

Script içinde 2 adet dil mevcuttur. Bunu options.lua içindeki selected_language verisi ile değiştirebilirsiniz.

Script içerisinde 5 adet parşömen var. Bunlar;
Ekstra Can:
- Ekstra can bölümünden bir parşömen aldığınızda, maksimum canınız aldığınız parşömenin özelliklerine göre artar. İptal ederseniz paranız iade edilmez.

İyileştirme:
- İyileştirme bölümünden bir parşömen aldığınızda, canınız belirtilen tekrarlama süresi içinde belirtilen miktarda artar. İptal ederseniz paranız iade edilmez.

Hasar Önleme:
- Hasar önleme bölümünden bir parşömen aldığınızda, aldığınız hasar belirtilen oranlarda azalır. Düşme, boğulma gibi şeyler buna dahil değildir. İptal ederseniz paranız iade edilmez.

Ekstra Hasar:
- Ekstra hasar bölümünden bir parşömen aldığınızda, bir araca veya oyuncuya silah ile hasar verdiğinizde verdiğiniz hasar belirtilen oranda artar. İptal ederseniz paranız iade edilmez.

Para:
- Para bölümünden bir parşömen aldığınızda, parşömeni almak için verdiğiniz para belirtilen oranda artar ve parşömenin süresi bittiğinde size iade edilir. İptal ederseniz paranız iade edilir.

http://www.mtasa-tr.com sitesini ziyaret edin.
Konu: http://mtasa-tr.com/scriptinglua/(indir)-parsomen-sistemi/

--------------------------------------------

https://youtu.be/79I2X13Wplc

Script has 2 language. You can change it with selected_language variable in options.lua.

Script has 5 parchments. These;
Extra Health:
- When you bought a parchment from the extra health section, the parchment increases your maximum health according of the parchment quality you bought. Your money will not be refunded if you cancel.

Heal:
- When you bought a parchment from the heal section, your health increases in the amount specified in the specified repetition time. Your money will not be refunded if you cancel.

Prevent Damage:
- When you bought a parchment from the prevent damage section, the damage you receive is reduced at the specified rates. Falling, drowning and so on are not included. Your money will not be refunded if you cancel.

Extra Damage:
- When you bought a parchment from the extra damage section, when you damage a car or a player with a weapon, your damage increases in the specified rate. Your money will not be refunded if you cancel.

Money:
- When you bought a parchment from the money section, the money you give to buy the parchment increases in the specified and the money is returned to you when the time is up. Your money will be refunded if you cancel.

Visit http://www.mtasa-tr.com .
Topic: https://forum.mtasa.com/topic/97009-rel-parchment-system/
...

(more)

Comments (4) | Download latest version | Report

Version history

Version Publish Date Changes
1.0.1 2017-12-10 00:20:07 Bazı hatalar giderildi. İkonların pozisyonlarını değiştirmek için "options.lua" dosyasına veriler eklendi. *** Fixed some bugs. Added to the "options.lua" file to change the positions of the icons. Download
1.0.0 2017-06-28 07:31:33 First public release Download